Bitcoin Rehberi

Bitcoin Opsiyonu Nedir?

Bitcoin’den bağımsız bir konsept olan “opsiyon”, sahibine önceden belirlenmiş bir süre içinde (son kullanma tarihi) belirli bir fiyattan (kullanım fiyatı) bir varlık satın alma veya satma seçeneği (yükümlülüğü değil) veren bir tür türev sözleşmesidir.

Her ne kadar “türev sözleşmesi” Wallstreet’ten çıkmış karmaşık finans araçlarını andırsa da, benzer opsiyonlar için sözleşmeler antik Yunanistan’dan beridir mevcuttur ve Bitcoin de bundan yararlanır. Günümüzde, opsiyonların küresel türev pazarına katkısının 500 trilyon dolar üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Öyleyse, opsiyonlar neden finansta uzun süredir devam eden büyük bir vazgeçilmez ve Bitcoin (BTC) opsiyonlarının yükselişi kripto için ne anlama geliyor?

Bireysel düzeyde, opsiyonlar piyasa katılımcılarının gelir elde etmelerine, spekülatif bahisler yapmalarına ve özellikle piyasada oynaklık olması durumlarında pozisyonlarını korumalarına izin verir. Bir opsiyon sözleşmesinde opsiyonun ve bir alıcının “yazarı” veya satıcısı vardır. Alıcı, parasallık (varlığın mevcut fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki fark), sona erme süresi ve zımni oynaklık için bir prim öder; daha sonra yazar o primi gelir olarak alır.

Bitcoin’e uygulandığında, bunun ekosistemdeki birçok oyuncu için büyük faydaları vardır: Uzun süreli Bitcoin hodler’ları ve madenciler, opsiyonlarını satarak pozisyonlarını etkili bir şekilde koruyabilir ve gelir elde edebilirken spekülatörler, aşağı yönlü riskleri sınırlayabilir ve maliyetin küöük bir kısmı için ters maruziyet elde edebilir.

Pazara bir bütün olarak bakıldığında, opsiyonların pazar sağlığı için de kritik olduğu görülmektedir. Journal Of Finance tarafından sıkça atıf yapılan ve kanıtlara dayanan bir analize göre, bir varlık için opsiyon listelemeleri “yayılımda bir düşüş ve teklif edilen derinlikte, işlem hacminde, işlem sıklığında ve işlem büyüklüğünde artışlara” yol açar ve genel olarak sonuçlar “opsiyon listelemelerinin, dayanak hisse senetlerinin piyasa kalitesini artırdığını” gösterir. Başka bir deyişle, Bitcoin opsiyonlar, belirli bir kişi tarafından kullanılsın veya kullanılmasın tüm ekosisteme fayda sağlayabilir.

Opsiyon Temelleri: Alma ve Yazma, Apeller ve Satma

Opsiyon sözleşmeleri iki şekilde gelir: apeller ve satma seçenekleri. Apel seçenekleri, alıcıya belirli bir kullanım fiyatından dayanak varlık satın alma seçeneği verirken, satma seçeneği alıcıya belirli bir kullanım fiyatından dayanak bir varlık satma seçeneği sunar.

Bu İçeriğimizi Mutlaka Okumalısınız!!  Bitcoin Neye Göre Artar?

Apeller ve yazarlar portföyleri spekülasyon ve/veya riskten korumak için yazarlar ve alıcılar için temel kaldıraç sağlar. En temel düzeyde, bir apelin alıcısı, dayanak varlık fiyatı kullanım fiyatından daha büyük olduğunda kâr elde eder. Aynı şekilde, bir satışın alıcısı dayanak fiyatı kullanım fiyatından daha düşük olduğunda kâr eder. Her bir sözleşme işlevinin her bir katılımcı için nasıl işlediğine bakalım:

Uzun Apel –– Bakış Açısı: Bir apel seçeneği satın alma, Duruş: Boğa

Bir apel opsiyonu satın alan bir tüccar, dayanak varlığın fiyatının artacağına inanıyor demektir. Tüccarlar varlığı doğrudan satın alabilirken, daha sonra varlığın tüm anaparasına kadar fiyat riskine doğrudan maruz kalırlar. Bu, özellikle oynak bir varlık sınıfı ile risklidir. Bununla birlikte, potansiyel kâr, spot fiyatın, kullanım fiyatının yanı sıra primin üzerindeki miktarla belirlenir. Örneğin, kullanım fiyatı 100 dolar ve ödenen prim 10 dolar ise, 120 dolarlık spot fiyatı 10 dolar kâr sağlayacaktır.

TradingView Bitcoin Fiyatı: https://www.tradingview.com/symbols/BTCUSD/

Kısa Satış –– Bakış Açısı: Bir Satış Opsiyonu Yazma, Duruş: Boğa

Bir varlık fiyatının artacağına inanan yatırımcılar için bir başka opsiyon, bir satış opsiyonu satmaktır. Satım opsiyonu satılırken, alıcılar satma haklarını kullanmayı seçerse, yatırımcılar dayanak varlıkları kullanım fiyatından satın almayı kabul ederler. Varlığın spot fiyatı kullanım fiyatından büyükse, alıcılar satmamayı seçecek ve opsiyon yazarı primden kar elde edecektir.

Uzun Apel –– Bakış Açısı: Bir Satış Opsiyonu Alma, Duruş: Ayı

Eğer tüccarlar söz konusu varlık üzerinde ayı bakış açısı gösteriyorlarsa, hisse senedi kısaltması yerine, kullanım fiyatından satış yapma seçeneği sunarak bir satım opsiyonu satın almayı seçebilirler. Yukarıdaki Uzun Apel’e benzer şekilde, bu opsiyon için ödenen prime zarar verme riskini sınırlar. Bir satış opsiyonu satın alırken, spot fiyat, kullanım fiyatının altında ödenen primden daha yüksekse alıcılar kâr edecektir. Örneğin, kullanım fiyatı 100 dolar ve ödenen prim 10 dolar ise, 90 dolarlık spot fiyat eşitlenecek ve daha düşük olan her şey kâr edecektir.

Kısa Apel –– Bakış Açısı: Bir Apel Opsiyonu Yazma, Duruş: Ayı

Fiyat düşüşünü tahmin eden yatırımcılar için diğer bir seçenek de bir apel seçeneği yazmak/satmaktır. Bir apel seçeneği yazarken, alıcılar, satın alma haklarını kullanırsa, dayanak varlığın kullanım fiyatından satılmasını kabul ederler. Yukarıdaki Kısa Apele benzer şekilde, bu strateji opsiyonda prim toplamayı amaçlarken, alıcılar opsiyonlarını kullanmamayı tercih eder; bu, spot fiyat kullanım fiyatından daha düşük olduğunda gerçekleşir. Spot fiyat, kullanım fiyatından yüksekse, apelin yazarı varlığı indirimli olarak satmak zorundadır.

Bu İçeriğimizi Mutlaka Okumalısınız!!  Bitcoin Ya 10.137 Doları Test Edecek, Ya 10.434 Doları!

Bu strateji, aşağıda açıklandığı gibi, yaygın bir apel stratejisinin bir parçası olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bitcoin Opsiyon Ticareti Stratejileri

Opsiyonlar tamamen spekülatif yatırımlar olarak kullanılabilirken, en başarılı varlık yöneticileri opsiyonları riski etkili bir şekilde azaltmanın ve potansiyel kazançları en üst düzeye çıkarmanın bir yolu olarak kullanır. Dört temel opsiyon işlemini (yukarıda listelenmiştir) iki temel hisse senedi işlemiyle (uzun ve kısa) birleştirerek, yatırımcılar portföylerini optimize etmek için bir dizi daha karmaşık strateji oluşturabilirler.

Opsiyonların gerçek gücü yalnız değil, daha geniş bir stratejinin parçası olarak kullandığınızda ortaya çıkar. Birlikte kullanıldığında, bir yatırımcının risklere maruz kalmasını çok spesifik bir risk profiline uyarlayabilir, kayıpları sınırlayabilir, gelir üretebilir ve daha öngörülebilir getiri yaratabilirler.

Yukarıda belirtildiği gibi, en popüler opsiyon stratejilerinden biri Karşılıklı Apeldir. Bu stratejide, yatırımcılar uzun vadede yükseliş göstermesi beklenen bir varlığa maruz kalmaktadır ancak yakın dönemde fiyatta önemli bir artış öngörmemektedir. Varlığın yine de getiri sağlaması için, tüccarlar varlık üzerinde bir apel opsiyonu satar ve böylece prim şeklinde bir getiri alırlar. Bitcoin madencilerinin üretimlerini korumak adına vadeli işlemler kullandığını gördüğümüz için bu muhtemelen popüler bir strateji haline gelmesi beklenmektedir. Günümüzde madenciler, 10,000 dolarlık bir kullanım fiyatıyla 300 dolarlık bir apel seçeneği satabiliyor ve fiyat artışı durumunda yine de kâr elde edebiliyorlar.

Uzun vadeli bir yatırımın riskten korunmasına yönelik benzer bir strateji basit bir Koruyucu Satıştır. Apel opsiyonu kullanılırsa ve varlık satılırsa, yatırımın üst sınırını kısıtlayan karşılıklı apelden farklı olarak, koruyucu bir satış, üst sınırı korurken olumsuz tarafı sınırlamaya çalışır. Bu durumda, tüccarlar potansiyel zararlara karşı korunmak için uzun vadeli bir yatırım olmak üzere bir opsiyon satın alırlar. Eğer yatırımcılar yakın zamandaki bu ayı koşusu sırasında gerçekleşecek bir ralli beklentisi ile maruziyetlerini artırıyorlarsa, risklerini sınırlamak için 200 dolardan 6,500 dolar kullanım fiyatına sahip bir koruyucu satış almayı isteyebilirler.

Bu İçeriğimizi Mutlaka Okumalısınız!!  Bitcoin Piyasa Hakimiyetinin Önemi Nedir ?

Karşılıklı apeller ve koruyucu satışlar, opsiyon stratejisinin sadece başlangıcıdır. Yaka stratejileri, çift opsiyon stratejileri, boğma stratejileri, kelebek stratejileri ve daha fazlası mevcuttur. Ayı, boğa ve nötr gibi piyasa hissi ve tahmin edilen oynaklık açısından gruplandırılabilirler.

Bitcoin Seçenekleri Neden Bu Kadar Pahalı?

Opsiyonların fiyatı (prim olarak bilinir) piyasa tarafından belirlenir ve içsel ve dışsal değer faktörlerine dayanır. Gerçek değer, dayanak varlık spot fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farktır, ancak yalnızca opsiyon sahibine verilen pozitif bir değeri belirtir. Bir seçenek alıcı için yararlı olmadığında sıfır içsel değere ve sadece zaman değeri, kullanım fiyatı ve oynaklık gibi dışsal değerlere sahip olduğu söylenir.

Çeşitli opsiyonların değerini hesaplamak için kullanılan bir dizi faktör ve oldukça karmaşık değerleme modelleri olsa da, bazı temel bilgiler oldukça basittir. Bir opsiyon “kazançta” olduğunda, bu opsiyon sahiplerinin kendi opsiyonlarını uygulayarak fayda sağlayacağı anlamına gelir, bu durumda opsiyon bir içsel değere sahiptir. Kazançta olan bir opsiyonu değerlendirmek daha kolaydır, çünkü içsel değer belirlenmiştir ve dış değer, zaman değeri ve oynaklık ile ilişkili bir işlevdir.

Öte yandan, kazançta olmayan bir opsiyonun gerçek değeri yoktur, bu yüzden fiyatı tamamen bu dış değer faktörlerine bağlıdır. Opsiyonun fiyatı olan prim, opsiyon yazarının satış riski için aldığı bir ücret gibidir. Bu durumda Bitcoin gibi oynak bir varlığın bu kadar pahalı primlere sahip olması şaşırtıcı değil.

Son Gelişmeler

Geçtiğimiz yıl içinde bazı düzenleyici açıklamalar ile birlikte ek opsiyon ticaret platformları ve borsalar ortaya çıktı.

Yukarıda belirtildiği gibi, opsiyonlar bir varlık pazarının sağlığı ve bireyin o pazardaki konumunun yönetimi için kritik öneme sahiptir. Bu tür araçlar aynı zamanda Bitcoin yatırımcıları gibi daha büyük, daha sofistike yatırımcıları ve kurumları çekmek için kritik önem taşır.

Küresel olarak birçok platform, tüccarların Bitcoin ve diğer kripto paralar için opsiyon talebini karşılamak için yarışmakta ve CFTC bile LedgerX ve Bakkt’a verilen onay ile birlikte CME Group yakında geliyor.

“Kripto Para Borsası Nedir ve En İyisi Nasıl Seçilir?” adlı rehberimizi okumak için: https://www.koinbox.net/en-iyi-kripto-para-borsasi-nasil-secilir/

İçeriğimizin kalitesi nasıl ?
[Toplam oy: Puan: ]
Content Protection by DMCA.com

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu