Anasayfa İflas Haberleri

İflas Haberleri

İflas, alacaklılara borçlarını ödeyemeyen kişilerin veya kuruluşların borçlarının bir kısmından veya tamamından kurtulma talebinde bulunabilecekleri yasal bir süreçtir. Çoğu yargı bölgesinde iflas, genellikle borçlu tarafından başlatılan bir mahkeme emriyle uygulanır.