Kripto Para Haberleri

Kripto Para Miras Olarak Bırakılabilir mi ya da Haczedilir mi? İşte Merak Ettikleriniz…

Türkiye’de herkesin bir şekilde duymuş ve böylece yatırım yapmış olduğu kripto paralar; takas işlemlerinde kullanılabilen, tamamen dijital, şifrelenmiş sanal para birimi olarak tanımlanmaktadır.

İlk kripto para birimi Bitcoin, 2009 yılında ortaya çıkmıştır. 10 yılı aşkın bir aramızda olan Bitcoin geleceğin para birimi olacağı söylentilerinden sonra herkes Bitcoin’in ve diğer kripto para birimlerinin yasal olup olmadığı, güvenli olup olmadığı ve ne gibi avantajlar sağladığı merak ediyor.

Kripto paraların alınıp satılmasına ilişkin olarak, BDDK veya başka bir denetleyici kurum tarafından denetleme imkânı söz konusu değildir. Ayrıca kripto paralar bir merkez bankasınca ihraç edilmediği için, devletler açısından bir bağlayıcılığı yoktur ve ülkemizde kripto paralar bakımından devlet güvencesi de yoktur.

Bununla birlikte kısa zaman önce, 16/04/ 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” ile, ödeme aracı olarak kripto paraların doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağı yasal olarak belirtilmiştir. Bu kapsamda, her ne kadar kripto paralar, takas işlemlerinde kullanılabilen bir para birimi olarak tanımlanmış olsa da Türkiye’de kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılamayacağı ve böylelikle takas işlemlerine konu edilemeyeceğini bilinmelidir.

Bu İçeriğimizi Mutlaka Okumalısınız!!  Endonezya Hükümeti Vergilendirme için Harekete Geçti

Kripto paraların yasallığı konusunda, Türkiye’de kripto para alıp satmanın yasal olduğunu, kripto para ticareti yapmanın suç olmadığını, hiç kimseye kripto para ticareti yaptığı için ceza verilemeyeceğini ancak kripto paralar için devlet güvencesinin bulunmadığını, devlet için bağlayıcı olmamakla birlikte, kripto para ticaretlerinde devletlerin denetleme mekanizmasının bulunmadığını belirtmemiz gerekiyor

Kripto Paralar Miras Kalır Mı?

Kripto Para

Peki, kripto paralar miras kalır mı? Miras, müteveffanın mal varlığının yasada belirtilen kişilere, yine yasada belirtilen oranlarla intikal etmesidir. Miras bırakanın aktif ve pasif tüm malvarlığı değerlerine tereke ismi verilmektedir. Mirasçılar, miras bırakanın malları konusunda bilgi sahibi değillerse, ‘Tereke Tespiti’ davası açarak, mahkeme tarafından miras bırakanın mal varlıklarının araştırılmasını isteyebilir.

Böyle bir durumda, miras bırakanın kripto parası olduğunu düşünen mirasçının da mahkeme tarafından, örneğin kripto para alım-satım faaliyeti veren BtcTurk A.Ş ‘ye yazı yazılarak müteveffanın kripto parası olup olmadığının sorulmasını talep etmesi gerekmektedir.

Bir malvarlığı olan kripto paralar üzerinde mirasçıların hak sahibi olduğunu hukuken doğrudur. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi kripto para işlemleri kişilerin kimlik bilgileri olmaksızın, özel şifreleme yöntemleriyle ve özel anahtarlarla yapılmaktadır.

Bu özel anahtarlar, banka şifrelerinden farklı bir yapıdadır ve bu özel anahtarın kaybedilmesi/unutulması durumunda hesaba erişmek mümkün değildir. Bu sebeple bir kişi vefat ettiğinde, mirasçıları tarafından özel anahtar biliniyorsa kripto para hesabına ulaşmak mümkündür. Ancak, vefat eden kişinin kripto para birimleri kişisel kripto para cüzdanında duruyor ve şifresini de kimse bilmiyorsa bu kripto paraların miras kalması söz konusu değildir.

Bu İçeriğimizi Mutlaka Okumalısınız!!  Sırada BtcTurk mü Var?

Türkiye’de kripto paranın tam olarak ne olduğu konusunda bir görüş birliğinin bulunmadığı açıktır. Ancak, geleceğin ekonomisinde önemli bir etkiye sahip olacağını biliyoruz ve şu anda Türkiye hükumeti kripto para yasası üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Kripto paralarla ilgili olarak, BDDK ve Hazine gibi kamu kurumlarının ‘vatandaşların sanal paralar konusunda dikkatli olması gerektiği’ uyarıları dikkate alması gerekiyor, ayrıca insanların dolandırıcılık suçunun mağduru olmaması için özen göstermeleri gerekiyor.

Kripto Paralar Haczedilebilir Mi?

Kripto Paralar

Kripto Paralar Haczedilebilir Mi? İcra İflas Kanunu’na göre; para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri hacze konu olabilir.

Kripto paraların ise yürürlükte bulunan yasalarımıza göre tam olarak bir karşılığı yoktur, Türk Hukukundaki yerini tespit etmek de oldukça güçtür.

Kripto paraların hacze tabi olup olmadığına ilişkin hukukumuzda görüş ayrılıkları olsa da esasen maddi bir değeri olan kripto paraların hukuken hacze konu olabilmesi gerekmektedir. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz gibi 16/04/2021 tarihli “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” uyarınca, ülkemizde ödeme ve/veya transfer aracı olarak kabul edilmeyen, devletler tarafından bağlayıcı özelliği bulunmayan kripto paraların haczinin mümkün değildir.

Bu İçeriğimizi Mutlaka Okumalısınız!!  GitHub, Bitcoin Kodunu Buz Dağına Gömecek

Buna ek olarak kripto para işlemleri insanların kimlik bilgileri olmaksızın, özel şifreleme yöntemleriyle yapıldığından dolayı kripto para sahibi açıklamadığı takdirde kripto para varlık tespitinin de mümkün olamaz. Bu bakımdan teknik anlamda da kripto paraların haczi bir bakıma imkânsızdır.

Her ne kadar mevzuatımızda bulunan hükümler, kripto paraların haczine imkân vermese de Türk kripto para borsası BtcTurk A.Ş tarafından yapılan açıklamalarda, Türk kripto para borsası; İcra müdürlükleri tarafından haciz veya bloke talebi gelmesi durumunda kişinin hesabında bulunan kripto paralara bloke koyabileceğini belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere kripto paraların haczedilebilirliğine ilişkin, mevzuatımızda yasal bir hüküm yoktur ancak kripto para yasaları ülkemizde netlik kazandığında kripto para haciz işlemleri gerçekleşebilir.

İlgili İçerik: Kripto Para Yatırımında En Kârlı Seçenek Hangisi?

İçeriğimizin kalitesi nasıl ?
[Toplam oy: 1 Puan: 5]
Content Protection by DMCA.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu