Kullanıcı Sözleşmesi ve Açık Rıza Metni

Kullanıcı Sözleşmesi

 • Koinbox Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır, 
 • Koinbox Dijital Teknolojiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. bundan sonra kısaca “Koinbox” olarak anılacaktır. 
 • Koinbox’’a ait https://www.koinbox.net isimli haber portalına bundan sonra kısaca “Koinbox.net” olarak anılacaktır.
 • Koinbox.net’e üye olacak ya da ziyaret edecek internet kullanıcıları bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır..
 • Koinbox.net, üyelerine günlük (blog), haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir.
 • Kullanıcı, Koinbox.net’e üye olarak veya Koinbox.net’i ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.
 • Kullanıcı, Koinbox.net’i ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, Koinbox tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.
 • Kullanıcı’nın Koinbox.net’e içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, diğer üyeleri takip edebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi, diğer üyelerle mesajlaşabilmesi için anasayfada bulunan “Giriş Yap” bağlantısındaki “Koinbox Üyesi Olmak İçin Tıklayın”a tıklamak suretiyle; e-posta adresi, kullanıcı adı, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Facebook hesabı ile giriş yaparak Koinbox.net’e üye olması gerekmekte olup; içerik okumak, içerik paylaşmak, içeriklere emoji ile tepki vermek, içeriklere facebook hesabı ile yorum yapmak hizmetlerinden ise üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.
 • Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.
 • Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
 • Kullanıcı, Koinbox.net’e Facebook hesabı ile üye oluyorsa, Koinbox’ın Facebook profilinde yer alan ve facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere Koinbox.net’in sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, Facebook hesabında yer alan gizlilik ayarlarında hangi bilgilerinin Koinbox tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.
 • Kullanıcı, Koinbox.net’de kayıtlı üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan “Üyeliğimi Sil” butonunu tıklayarak kapatabilir. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra yeniden aktif hale getirilebilir.
 • Kullanıcı, Koinbox’ın dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda Koinbox’dan hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 • üyeler tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca Koinbox.net’e yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, üyelik hesaplarını silebilir.
 • Koinbox.net alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar Koinbox’a aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının-sitelerin alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir.
 • Koinbox.net’de herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra Koinbox tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.
 • Koinbox.net’de yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, Koinbox.net’e üyeler tarafından girileceği gibi Koinbox.net editörleri tarafından da girilebilecektir.
 • Koinbox.net’e yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından Koinbox.net’e eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 • Koinbox, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden Koinbox.net’in ve Koinbox’ın hiçbir şekilde sorumlu değildir. Koinbox, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, Koinbox’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 • Koinbox, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
 • Koinbox.net’de sunulan hizmetleri kullanmak dışında, Koinbox.net’de yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, Koinbox.net’de yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
 • Koinbox.net’de yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.
 • Kullanıcı, Koinbox.net’e gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
 • Kullanıcı, Koinbox tarafından talep edilmeden ve/veya Koinbox’dan yazılı onay almaksızın ve/veya Koinbox ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın Koinbox.net’de reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. Koinbox.net hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen Koinbox.net ile iletişim kurunuz.
 • Koinbox, Koinbox.net’in belli alanlarını veya kategorilerini, Koinbox.net’de kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.
 • Koinbox.net’e üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.
 • Koinbox, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal Koinbox ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.
 • Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin Koinbox.net’i kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve Koinbox ile Koinbox.net’e zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; Koinbox tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 • Koinbox, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, Koinbox.net’i kullanırken ya da Koinbox.net’e üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, Koinbox.net’de verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya Koinbox’ın gerekli görmesi halinde Koinbox.net’i kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda Koinbox’ın ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
 • Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere Koinbox.net’de yer alan tüm içerikler ile Koinbox markası ve Koinbox.net alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Koinbox’a aittir veya Koinbox tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler Koinbox’dan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; Koinbox tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 • Tüm mali hakları Koinbox’a ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.
 • Koinbox.net’de yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için Koinbox.net’in ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, Koinbox.net’de yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması Koinbox’ın yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.
 • Kullanıcı, Koinbox.net’de yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını Koinbox.net’e yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu Sözleşme’nin 28. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı Koinbox’ın yazılı onayına tabidir.
 • Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı Koinbox.net’in ve Koinbox’ın uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
 • Koinbox, Koinbox.net’in virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı Koinbox’ın sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple Koinbox’dan hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
 • Koinbox, Koinbox.net’in hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.
 • Koinbox, Koinbox.net’de yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya Koinbox.net üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda Koinbox’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Koinbox’ın veya Koinbox’ın hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, Koinbox’ın sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.
 • Kullanıcı’nın Koinbox’a verdiğin bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak Koinbox’a verdiği veya Koinbox’ın erişimine onay verdiği bilgilerdir. Koinbox, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak Koinbox, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.
 • Koinbox, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber Koinbox tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Koinbox’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Koinbox.net’i her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla Koinbox tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.
 • Koinbox, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.
 • Kullanıcı, Koinbox.net’i ziyaret ettiği süre boyunca Koinbox, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.
 • Koinbox, zaman zaman Koinbox.net’e, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları Koinbox’ın kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak Koinbox’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak Koinbox’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Kullanıcı, Koinbox.net’deki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa Koinbox.net’in e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.
 • Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 • Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Koinbox’ın defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı’nın Koinbox.net’e bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile Koinbox’ın bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın Koinbox.net’e bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini Koinbox’a yazılı olarak bildirecektir. Koinbox’ın adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın Koinbox’a bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve Koinbox’ın bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
 • Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
 • Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
 • Bu Sözleşme, Koinbox.net’e yeni özellikler eklendikçe veya Koinbox.net Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın Koinbox.net’i her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 17 Mayıs 2022 tarihinde güncellenmiştir.

Üyelik sözleşmesiyle veya Koinbox.net uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin:

Adres: Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı Next Level No:3C1-160 Çankaya/Ankara

Eposta: info@koinbox.net

Tebligat Adresleri Kullanıcı’nın Koinbox.net’e bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle Koinbox.net’in kullanıcı’nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e.postanın Koinbox.net tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Açık Rıza Metni

Aşağıda sunulan açık rıza metninin Koinbox.net sitemizdeki haber bültenine kayıt olunurken üyelik bilgilerinin yahut info@koinbox.net üzerinden iletişime geçilip açık rıza gerektiren bilgilerin tarafımıza iletilmesi durumunda onaylanıp kabul edilmesi gerekmektedir.

Koinbox Dijital Teknolojiler Sanayi Ve Ticaret  A.Ş (“Veri Sorumlusu”) kişisel verilerinizi  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı“) uygun olarak; Veri Sorumlusu ile Kullanıcı Sözleşmesini onaylamış ve Koinbox.net (“Website”) aracılığıyla üye olmuş bir gerçek kişi (“Kullanıcı”) olmanız halinde Kullanıcı KVK Aydınlatma Metni çerçevesinde işlemekte ve muhafaza etmektedir.

Kanun, kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rıza gerekliliğini veya açık rızanın aranmadığı diğer kişisel veri işleme şartlarını düzenlemektedir. Kanun’un 5.2. ile 6.3. maddelerinde düzenlenen ve açık rızanıza başvurulmasına gerek olmayan kişisel veri işleme şartları dışında kalan kişisel veri işleme faaliyetimize konu kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen faaliyetlere konu ürün ve hizmetler ile ilişkilendirilmeniz halinde işleme amaçları ile sınırlı olarak açık rızanıza dayalı şekilde işlenecektir.

Onayınıza sunulan bu açık rıza metni ile aşağıda yer alan faaliyet ve işleme amacı ile sınırlı olarak Veri Sorumlusu’nun kişisel verilerinizi işlemesine izin vermektesiniz. Bu çerçevede, açık rızanıza dayalı olarak Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerinizin işleneceği faaliyetler ve amaçlar aşağıdabelirtilmektedir.

Veri Sorumlusu Kullanıcı Sözleşmesi KVK Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni“) okudum.

Aydınlatma Metni çerçevesinde;

 • Kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; web sitesi kullanıcısı olmam halinde sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında hesaplarımın yönetilebilmesi; websiteye üyeliğimin sağlanması; üyeliğimin onaylanması; talimatlarımın, ödeme ve alım-satım işlemlerimin gerçekleştirilebilmesi; Veri Sorumlusu ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi; bu ürün ve hizmetlere ilişkin genel bilgilendirmenin yapılabilmesi; web sitesi kullanıcısı olmamam halinde kullanıcı edinimi, kullanıcı memnuniyeti ve kullanıcı kazandırma çalışmalarının yürütülmesi; hizmet kalitesinin artırılması; kullanıcı ilişkileri yönetim veya iletişim süreçlerinin yerine getirilebilmesi; şikayet veya taleplerimin değerlendirilebilmesi; gerçekleştirdiğim işlemlerin teyit ve onayının sağlanabilmesi; web site kullanıcısı olmam halinde ticari faaliyetler kapsamında yer alan hizmetlerin tarafıma sunulabilmesi; aylık bülten gönderilmesi; Veri Sorumlusu operasyonları ile politikalarının sürdürülebilmesi; şüpheli işlem, terörün finansmanı ve kara paranın aklanması faaliyetlerinin tespit ve denetimlerinin gerçekleştirilebilmesi; Veri Sorumlusu ve/veya kullanıcılarının varlıklarını/kişisel bilgilerini hedef alan dolandırıcılık, hırsızlık, kara para aklama, terör finansmanı gibi suç girişimlerinin ve/veya sahte/yetkisiz işlemlerin yapılmasının önlenmesi; aranan şüpheli kişiler ile mevcut veya potansiyel kullanıcıların aynı kişiler olup olmadığının tespiti ve/veya şüpheli işlemleri bildirimi; fraud/dolandırıcılık süreçlerinin takip edilebilmesi; re’sen veya şikayet üzerine iç denetim/iç kontrol/soruşturma denetimlerinin gerçekleştirilmesi; yetkili kişi ve kuruluşlarla mevzuattan kaynaklı bilgi paylaşılması; uyum süreçlerinin yürütülmesi; bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde Veri Sorumlusu’nun sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, önlenmesi ve yetkili makamlara bildirilmesi; tarafınızla iletişime geçebilmek için anlaşmalı olduğumuz hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarıyla paylaşılabilmesi ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla;
 • Ad – soyad bilgimin
 • iletişim bilgilerimin   (adres, e-posta, telefon);
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 Sayılı Kanun“) ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında trafik verilerimin;
 • Kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; web site kullanıcısı olmam halinde sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında hesaplarımın yönetilebilmesi; şüpheli işlem, terörün finansmanı ve kara paranın aklanması faaliyetlerinin tespit ve denetimlerinin gerçekleştirilebilmesi; Veri Sorumlusu ve/veya kullanıcılarının varlıklarını/kişisel bilgilerini hedef alan dolandırıcılık, hırsızlık, kara para aklama, terörizmin finansmanı gibi suç girişimlerinin ve/veya sahte/yetkisiz işlemlerin yapılmasının önlenmesi; aranan şüpheli kişiler ile mevcut veya potansiyel kullanıcıların aynı kişiler olup olmadığının tespiti ve/veya şüpheli işlemleri bildirimi; fraud/dolandırıcılık süreçlerinin takip edilebilmesi; re’sen veya şikayet üzerine iç denetim/iç kontrol/soruşturma denetimlerinin gerçekleştirilmesi; yetkili kişi ve kuruluşlarla mevzuattan kaynaklı bilgi paylaşılması; uyum süreçlerinin yürütülmesi; bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde Veri Sorumlusu’nun sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, önlenmesi ve yetkili makamlara bildirilmesi için diğer bilgilerimin (mesleki bilgiler, kayıtlı olunan meslek birliği sicil numarası, öğrenim bilgisi, gelir bilgisi, gelirin kaynağına ilişkin bilgi ve belgeler ve yetki bilgisi);

anılan amaçlarla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı şekilde Veri Sorumlusu’nun kullanmakta olduğu altyapı ve bilişim sistemlerinin işleyişi kapsamında işlenmesine, veris sorumlusu çalışanlarına, görevlilerine, yurt içi grup şirketlerine (Veri Sorumlusu ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde yurt içi bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, yurt içi bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim gibi elektronik ortamlara, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Veri Sorumlusu’nun hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Veri Sorumlusu tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu KABUL EDİYORUM.

Veri Sorumlusu tarafından alınan ve yukarıda belirtilen kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Veri Sorumlusu tarafından;

İş geliştirme hizmetlerinin sağlanması, istatiksel ve teknik hizmetlerin temini ve müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, teknik ve idari altyapı ile elektronik sistemlerin (web sitenin) kurulması, geliştirilmesi, bakımı ile müşteri datalarının tutulması, arşivleme ve depolama amacıyla gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile aktarabilecek olup, burada işleme faaliyetine tabi tutulup saklanabilecektir. Program, bulut bilişim gibi elektronik ortamlara, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Veri Sorumlusu’nun hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu kapsamda kişisel verilerimin yurt dışına aktarılmasına açık rızam olduğunu KABUL EDİYORUM.

Ayrıca Veri Sorumlusu ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Veri Sorumlusu’na bildireceğimi kabul ve beyan ederim.