Coin Rehberi

Teknik Olarak Token Nedir?

Daha teknik bir bakış açısından, bir token blockchain üzerinde yürütülen akıllı sözleşmelerde uygulanan bir algoritma ile aynı şekilde anlaşılabilir. Her akıllı sözleşme, tokenlerin sahiplerini ve bakiyelerini bulmanızı sağlayan bir adres listesini içerir.

Tokenler, eğitimsel olarak bir kripto para tarafından temsil edilen dijital bir para birimidir.

Token, dağınık defter platformlarında ticareti yapılabilir ve bu platformlardaki işlemlerde platformun yasal geçerliliği uygun akıllı sözleşmeler kullanılarak bir blockchain protokolü ile teknik olarak garanti edilebilir.

‘Teknik olarak garantili’ ifadesi yasama organının kendisinin ifade edebileceği veya ifade etmesi gereken akıllı sözleşmelerin yasal geçerliliği neticesinde, birincil düzenlemeler veya teknik kuralların geliştirilmesiyle yürürlükte olan bir birincil standardın uygulanmasıyla akıllı sözleşmeler aracılığıyla ticareti durdurulamayan ve bozulma risklerinden korunma karşısında garanti edilebilmelidir.

Örneklendirilmiş kullanım durumlarında dikkate alınan varlıkların her biri tokene dönüştürüldüğünde ve blockchain üzerinde çalıştırılan bir akıllı sözleşme ile değiştirildiklerinde, merkezi olmayan yönetim modellerine ve kurallara uyduklarında daha verimli süreçlerle yönetilebilir.

Tokenlerin Olası Sınıflandırması

Tokenlerin olası bir sınıflandırması 3’e ayrılır:

Menkul Değer Tokenleri: Belirli özellikleri geleneksel menkul değere benzeyen, teknolojinin katkısıyla elde edilen ve gerçek bir varlıkla ilişkilendirilemeyen tokenlerdir.

Varlık Tokenleri: Finansal olmayan varlıkların haklarını temsil eden varlık tokenleri, farklı taraflar arasında ticareti yapılabilir ve blockchainin mümkün kıldığı teknolojik bağlamda benimsenebilir. Finansal menkul kıymetleri temsil ettiklerinden varlık tokenlerinin piyasalarını genişletilebilirdir ve likiditeleri arttırılabilir.

Fayda Tokenleri: Yatırım olarak ‘ihraç edilme’ değil de hizmet olarak şirketin sağladığı ürün veya hizmetin gelecekteki kullanımlarını temsil eden fayda tokenleri projelerin daha “kolayca” finanse edilmesi için kullanılan araçlar olarak benimsenmiştir. Bir blockchain protokolüne uygun olarak işletilen ortak bir altyapıyı kullanırlar.

Tokenlerin Teknolojik Tanımı

Tokenlerin özelliklerini algoritmanın kendisi tanımlar. Tokenlere erişim, adres sahibinin özel anahtarı ile tokenleri çıkartmasıyla sağlanır.

Ethereum’da Tokenler

Dolaşımdaki en fazla token sayısının Ethereum’da blockchaininde olduğunu varsayarsak, bu durumda bile bunları tanımlamak için bir sınıflandırma sunmak uygundur: ERC20 ve ERC721. Her iki kategori de bir muhasebe sisteminde kullanıldığında bir bakiyenin hesaplanabilmesi için değere sahip olma, devredilebilir, geri ödenebilir veya geri ödenemez olma özelliklerine sahiptir.

ERC721’in aksine ERC20, alt parçalarda bölünebilen özdeş tokenlere sahipken, ERC721’de her tokenin benzersiz bir tanımlayıcısı vardır ve bölünemez.

ERC20 tokeni; toplam arz, bakiye, ödenek, transfer alma, transfer yapabilme ve transfer ve onaylama gibi işlemleri rapor edebilen işlevlere sahiptir. Akıllı Sözleşmeler kullanılarak ERC20 tokenleri kolayca anlaşılabilir.

Geleneksel olarak geri ödenemez tokenler olarak adlandırılan ERC721 tipi tokenler, arabirimde kullanılabilmesi için benzersiz tanımlayıcının iznine veya tanımlayıcının belirli olaylar ile ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilmesi gerekir.

Geri Ödenebilir ve Ödenemez Tokenlerin Kullanım Alanları

Geri ödenebilir tokenlerde para politikasının planlanması, ekonomik kullanım ve finansal mekanik gibi tüm kullanım alanları belirtilmek zorundadır. Bu bağlamlarda farklı açıklık ve esneklik dereceleri olan ve sigorta, yardım, bağışlar ve kamu finansmanı gibi alanlarda kullanılabilecek bir para birimi geliştirilmesini sağlayan “programlanabilir para birimi” adı verilen tüm girişimler geri ödenebilir tokenlerin kapsamına girer.

Geri ödenebilir tokenler ayrıca Merkez Bankası Dijital Para Birimlerinin (CBDC) bazı potansiyel gelişmelerini de desteklemektedir. Özellikle, “sadece toptan satış” ve “genel amaçlı” ihraç ve dağıtım CBDC modellerini destekler. Benzer şekilde Geri ödenebilir tokenler birçok Merkezi Olmayan Finans (DeFi) projesinin temeli olan bir durağan koinin temelini oluşturabilir.

Geri ödenebilir tokenlerin genel olarak sayısız kullanım alanı vardır. İş değerlerini tokene dönüştüren araçlar olarak, yeni tüketici marka katılımı dinamiklerini etkinleştirmek veya ortak pazarlama girişimlerinde çok markalı sadakat programlarına dayanan promosyonlarda kullanılabilir.

Geri ödenebilir tokenlerin özellikleri ve doğrulamaları akıllı sözleşme tarafından programlanan ve tipik iş dinamiklerini desteklemek için uygun şekilde tasarlanmış olan özel tokenler ile ifade edilen ekonomi modellerini Merkezi Olmayan Finans’ta (DeFi) paylaşabilirler.

Geri ödenemez tokenler, blockchain üzerinde tokene dönüştürmenin değerini kavramak için en iyi olarak bir nesnenin veya geniş anlamda bir varlığın benzersiz bir şekilde tanımlamasına denk gelir.  Dijital kimlik yönetimi, tedarik zinciri süreçlerinin izlenebilirliği ve otomasyonu, merkezi olmayan yönetim modellerinde elektronik oylama, koleksiyon yapmaya dayanan uygulamalarda kullanılabilir.

Daha geniş olarak Geri ödenemez tokenlere “tokene dönüştürmeyi” yöneten herhangi bir uygulama da dahildir. Burada tokene dönüştürme süreci değil de tokene dönüştürülen varlık önemlidir. Bu varlıkların dijital olduğu yerlerde veya borsa ve ticaret süreci zaten dijitalleştirildiyse blockchain, yönetimin altında yatan süreçleri iyileştirmek ve yönetmek için mükemmel fırsatlar sunar.

Öte yandan, orijinal varlığın “fiziksel” bir niteliği varsa ve dijital kopyaların olması konusunda dijital veriler çok yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bu tür bilgilerin akıllı sözleşmelerde tokene dönüştürülmesi, verilerin blockchaine girmeden önce gerçekliğini veya doğruluğunu garanti edebilecek üçüncü bir taraf olmadığından dolayı bir tarafın akıllı sözleşmeler ile blockchain dışında ki her şey ile etkileşime katkıda bulunabileceği sistemler olan Oracle’ların kullanılmasını gerektirir.

Geri Ödenemez Token Kapsamının Genişletilmesi

Geri ödenemez tokenler benimsenme özellikleri ve yaygın değiştirme potansiyeli yüzünden dikkatli bir şekilde hareket edilmesi gereken bir alanı temsil eder.

Çokta uzak olmayan endüstrilere bakarsak iş modellerinin tokene dönüştürmenin mümkün olduğunu görebilir. Böylece marka ve tüketici arasındaki ilişkinin yanı sıra özgün bir token ekonomisinin geliştirilmesi için koşullar yaratılabilir. Bu tür kullanım alanları fiziksel varlıkların dijitalleştirilmesine odaklanan 4. Endüstri devriminin Paradigma 3.0’ını geçerek insan ve yenilikçi teknolojilerin bir arada yaşadığı, karşılıklı katkılar ve faydaların bir arada bulunduğu Şirket 5.0 modelinin bir planını olan 5.0 toplumunu oluşturur.

Blockchain ile verilerin ve erişimin demokratikleştirilmesini sağlayan bir model insanı duyarsızlaşma riskinden kurtararak bir değeri etkili ve sürdürülebilir bir şekilde ifade eder ve insanı hem yöneticisi hem de kullanıcısı olduğu teknolojinin merkezine koyar.

Content Protection by DMCA.com

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu